Presentación

Cancanes Amparo, junt a Enfilart i Vipal, forma part d’un proyecte de disseny i fabricacio de moda i confecció de penyores de distint tipo, entre les que destaquen per nostra especialisacio i experiencia, els cancans, les sinagües o faldeteses i uniformes per a escoles infantils.

Degut a nostra procedencia i ubicacio, els cancans i les sinagües, fets de manera tradicional, pero incorporant l’ultimes tendencies i materials, estan destinats a cobrir les necessitats d’un sector molt arraïlat i present en nostra Comunitat: el de les falleres.

Instalacions

Historia

Som una empresa familiar, en la que l’aficio per la coment sempre ha estat molt present, i en cert modo, ha influit en la confecció posterior en la que ara mos ocupem.

Paquita, iaia de Jordi, actual gerent de l’empresa, montà alla pels anys 60 un taller de formacio en el que ensenyava a brodar a maquina. Passaren pel seu taller infinitat de chiques que volien deprendre esta bonica llabor.

taller-de-costuraAmparo, filla de Paquita i mare de Jordi, seguint la tradicio familiar, i quan encara estava estudiant, en els seus tempss lliures, brodava tambe. A Ampar sempre li agradà la coment, tant, que fa uns 30 anys, i a pesar dels vectigals que tingue que soportar, montà la seua propi negoci. Fon una menuda fabrica de confecció infantil. Aproximadament fa 15 anys, volgue provar en l’indumentaria valenciana concretament en sinagües, blusones i cancans, als que posà el seu nom (Ampar).

En un principi els venia a través de viajants que visitaven les botigues. Posteriorment, fara uns 10 anys, i a l’haver terminat tots els seus estudis Jordi, fon qui s’encomane de portar acabe este treball.

Els CANCANES han anat evolucionant. En un principi, soles havia tres o quatre models. Estos encara se fabriquen, pero les modes i els vols dels trages exigixen nous models, i s’ha anat estenent la seua fabricació.

A força d’anar provant i rectificant, hem conseguit aplegar a fabricar els CANCANES que millor s’acoplen a les necessitats de nostres falleres, i en aixo estem.